Η ΘΥΜΩΜΕΝΗ ετοίμασε δυο κείμενα, ένα για τις Υπηρεσίες και ένα για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Νομίζω ότι αφού τα δούμε λιγάκι, μπορούμε να αρχίσουμε να τα στέλνουμε. Και στους αποδέκτες και σε εκείνους που θα τα στείλουν. Ένα ερώτημα είναι σε ποιές Υπηρεσίες και σε ποιές περιβαλλοντικές οργανώσεις μπορούμε να απευθυνθούμε.

*

Για τις Υπηρεσίες:

Παρακαλώ όπως ελεγχθεί η  νομιμότητα της με αριθμ. πρωτ. 65487/14868/14-10-08 Απόφασης του Γεν.Γραμμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί “Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης τμήματος αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για το έργο «Εγκαταστάσεις στην περιοχή Δ.Δ.Ρωμανού ΠΟΤΑ».

Το έργο αφορά σε 3 ξύλινες κατασκευές πρόσβασης στην παραλία και υποθαλάσσιους αγωγούς λήψης και διάθεσης θαλασσινού νερού για τις ανάγκες του κέντρου θαλασσοθεραπείας. Όμως οι κατασκευές είναι 4, αφορούν προσβάσεις στο αναψυκτήριο, σε χώρο αποθήκης, και χώρους υγιεινής, κάθε μια έχει επιφάνεια περίπου 500τ.μ., θεμελιώνονται σε βάθος 8 μέτρων με τσιμεντοπασσάλους διαμέτρου 0,80 μέτρα και τοποθετούνται στην περιοχή των αμμοθινών και δίπλα στην παράκτια βλάστηση.

Η Απόφαση έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία (περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, οικότοπος προτεραιότητας) αλλά και με την με αριθμ.πρωτ. οικ. 146477/2437/24.5.2006 Κοινή Απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων  του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης – Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης και Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας.

*

Για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις

Επικοινωνώ μαζί σας σχετικά με το έργο που πρόκειται να γίνει στην παραλία του Ρωμανού (περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, οικότοπος προτεραιότητας) και αφορά σε 4 κατασκευές πρόσβασης σε αναψυκτήριο, σε χώρο αποθήκης, και χώρους υγιεινής, κάθε μια έχει επιφάνεια περίπου 500τ.μ., θεμελιώνονται σε βάθος 8 μέτρων με τσιμεντοπασσάλους διαμέτρου 0,80 μέτρα και τοποθετούνται στην περιοχή των αμμοθινών και δίπλα στην παράκτια βλάστηση.

Το έργο έχει αδειοδοτηθεί με αριθμ. πρωτ. 65487/14868/14-10-08 Απόφαση του Γεν.Γραμμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί “Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης τμήματος αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για το έργο «Εγκαταστάσεις στην περιοχή Δ.Δ.Ρωμανού ΠΟΤΑ» και έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία (περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, οικότοπος προτεραιότητας) αλλά και με την με αριθμ.πρωτ. οικ. 146477/2437/24.5.2006 Κοινή Απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων  του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης – Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης και Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας.