«Από τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, το μεγάλωμα της πίτας με την πράσινη ανάπτυξη, την περικοπή στις σπατάλες κράτους, τη χρηστή διαχείριση του υπάρχοντος πλούτου, τους πόρους από το ΚΠΣ και την Ευρωπαϊκή Ενωση».

Πηγή: http://www.enet.gr/online/online_text/c=110,id=29299476

Κατόπιν αυτού, παραμερίστε για να περάσει η Ελλάδα!

ΥΓ. Όχι για τον ίδιον, αλλά για τη φουκαριάρα τη μανούλα του… 😉