Εχει κάνει τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους με τα κρεμυδάκια. Αλλά επειδή είναι και άγιες μέρες κάνει και την προσευχή του.

http://yannis-ioannou.com/2010/03/20/%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BD%CF%89%CE%BD/